(bv: 990003020, 990516006, 192001018, 079799006, 979001226, 149399010, 990022057, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899022) met declaratienummer (15A999)

Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)


Prijs van: Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 8 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 198 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 005,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5778%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3330%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3827%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,286%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,8772%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,2421%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2710%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,0910%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,0840%
35512Proeflaparotomie.1,0316%
35121Operatie van een fistula ani.1,0414%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).1,0413%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).15%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,364%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).14%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,143%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).13%
35122Operatie recidief fistula ani.13%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,086%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,114%
39680Perifeer infuus inbrengen.14%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,293%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.12%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,7717%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5115%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5915%
87070Echografie van de buikorganen.1,3411%
87090MRI abdomen.13%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,1669%
70443Kalium5,9265%
70442Natrium5,8864%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,7263%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,1263%
70419Kreatinine5,3362%
70116Ureum5,160%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,0155%
70715Trombocyten tellen4,0148%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,9439%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9237%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,1135%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,6933%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,6533%
74896Alkalische fosfatase2,7532%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,6132%
74802Albumine2,727%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,5526%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,5725%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,4723%
70703Bezinkingssnelheid2,9322%
70421Fosfaat3,6620%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0820%
70469Magnesium3,0619%
70718Differentiele telling (machinaal)3,1215%
70307Amylase214%
70119Chloride3,0514%
70460Triglyceriden2,9110%
74801Eiwit2,059%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,29%
70303Sediment1,278%
70468Melkzuur2,887%
70424Alkali reserve4,487%
70707Protrombinetijd3,077%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,697%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,626%
70717Differentiele telling (hand)2,286%
74895Kreatine-fosfokinase1,446%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,96%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,095%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd34%
70425Cholesterol, totaal14%
74151Lipase1,784%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,863%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,173%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,833%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,8820%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7217%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,2916%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,4813%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3811%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,989%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,646%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,846%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,134%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,62%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig4,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1841%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,5223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,575%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1665%
39692Preassessment opname.1,1328%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,0420%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,634%
39691Preassessment dagopname.1,524%
;