(bv: 990022058, 990030033, 028999026, 119599006, 191301002, 020108117, 991416015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899019) met declaratienummer (15A996)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 500 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 540,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5979%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4125%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,5375%
190055Dagverpleging II.1,2210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,1439%
34688Capsule endoscopie.1,0332%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1711%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,064%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,282%
39877Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling.1,782%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,0324%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.1,2212%
34691Dubbel-ballon-enteroscopie (DBE, zie 034686 voor overige diagnostische coloscopie).1,077%
34689Interventie-coloscopie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,275%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34383Endo-echografie.1,0715%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1511%
87090MRI abdomen.1,188%
87070Echografie van de buikorganen.1,087%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,275%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,274%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,573%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,123%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,266%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,2363%
70715Trombocyten tellen2,1762%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2660%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,6458%
70419Kreatinine2,0955%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0954%
74896Alkalische fosfatase1,9850%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,0549%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0748%
74802Albumine1,7343%
70443Kalium1,7534%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk233%
70442Natrium1,7331%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,9530%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3926%
70116Ureum1,7126%
70703Bezinkingssnelheid1,6526%
72649Ferritine1,4125%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8524%
70718Differentiele telling (machinaal)1,8520%
72582Foliumzuur1,2419%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,2217%
70437IJzer1,3917%
70307Amylase1,9717%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1412%
70421Fosfaat1,369%
70449Transferrine1,319%
70469Magnesium1,38%
70445IJzerbindingscapaciteit1,486%
74801Eiwit1,196%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,216%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,666%
70119Chloride1,155%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,615%
77581Proteine S totaal antigeen1,244%
70128Kreatine1,944%
70717Differentiele telling (hand)24%
72570Thyroxine (vrij T4)1,073%
74065HbAlc1,793%
74895Kreatine-fosfokinase1,313%
70707Protrombinetijd1,23%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,832%
70425Cholesterol, totaal12%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,952%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,76%
71105HBs antigeen1,013%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,723%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,782%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2537%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72816Diuretica, screening1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9639%
190021Klinische opname1,84%
;