(bv: 029099053, 100501008, 131999039, 029699005, 991416014, 029199143, 069499015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899011) met declaratienummer (15A988)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8605 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 000,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7382%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2653%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,362%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,0864%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,1532%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,175%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,8564%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,3362%
70715Trombocyten tellen2,3161%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,7560%
70419Kreatinine2,1758%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,1955%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,1752%
74896Alkalische fosfatase2,1150%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,0848%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,1147%
70443Kalium1,8937%
74802Albumine1,9436%
70442Natrium1,8736%
70703Bezinkingssnelheid1,9635%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,2933%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,9533%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8830%
70116Ureum1,8525%
70718Differentiele telling (machinaal)1,9621%
72649Ferritine1,6120%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2414%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4614%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3413%
70437IJzer1,5412%
72582Foliumzuur1,311%
70307Amylase2,0211%
70449Transferrine1,558%
74801Eiwit1,637%
70425Cholesterol, totaal1,415%
72570Thyroxine (vrij T4)1,275%
70421Fosfaat1,415%
70717Differentiele telling (hand)25%
74065HbAlc1,565%
70445IJzerbindingscapaciteit1,694%
74895Kreatine-fosfokinase1,624%
70460Triglyceriden1,384%
74251Cholesterol, HDL1,633%
70714Eosinofielen tellen1,913%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,13%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,933%
70119Chloride1,333%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,883%
70707Protrombinetijd1,493%
74151Lipase1,982%
70716Reticulocyten tellen2,142%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,472%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,355%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,84%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,84%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,693%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,533%
70913Wormeieren (concentratie)1,433%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,513%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,982%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2461%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,166%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,330%
190021Klinische opname1,266%
;