(bv: 991416018, 029199056, 991216007, 069899234, 099599008, 100501048, 020110103, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899008) met declaratienummer (15A985)

Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)


Prijs van: Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 463 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 8 985,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9681%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3442%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1532%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.9,9876%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,4722%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2512%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,0748%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).1,0434%
35512Proeflaparotomie.2,435%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,095%
34639Endoscopische dunne darmresectie (zie 034638 voor open procedure).13%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).13%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,293%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).12%
34733Totale colectomie met ileorectale anastomose, open procedure (zie 034735 voor endoscopisch).12%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,059%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,155%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,322%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,8520%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3216%
87070Echografie van de buikorganen.1,4911%
87090MRI abdomen.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,9883%
70442Natrium4,9181%
70443Kalium5,0281%
70419Kreatinine4,6479%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,9576%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.9,8975%
70116Ureum4,1973%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,7169%
70715Trombocyten tellen4,1259%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,4458%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,0256%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,5835%
70703Bezinkingssnelheid2,4332%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,3330%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,3129%
74896Alkalische fosfatase2,3329%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,3527%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,626%
74802Albumine2,3925%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,1723%
70718Differentiele telling (machinaal)2,4121%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,1720%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,6520%
70421Fosfaat3,1616%
70119Chloride2,0915%
70469Magnesium2,5913%
74801Eiwit2,1312%
70707Protrombinetijd2,8811%
70307Amylase1,7111%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,4711%
70303Sediment1,1411%
70717Differentiele telling (hand)29%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,179%
70424Alkali reserve3,159%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,678%
74895Kreatine-fosfokinase1,768%
70460Triglyceriden1,897%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,196%
70468Melkzuur2,176%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,865%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,644%
70425Cholesterol, totaal1,474%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,093%
74151Lipase1,593%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,453%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)6,773%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,393%
70714Eosinofielen tellen1,393%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,422%
70737Tromboplastinetijd, partieel22%
70716Reticulocyten tellen4,552%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch216%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,4415%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6613%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,0912%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,512%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,2611%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,567%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,547%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1574%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,056%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,1828%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,278%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3421%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1870%
39692Preassessment opname.1,0936%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3819%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,355%
190034Afwezigheidsdag2,082%
39691Preassessment dagopname.1,182%
;