(bv: 219899034, 219699024, 069599051, 120201013, 029199161, 109799020, 179799006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899004) met declaratienummer (15A982)

Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)


Prijs van: Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 183 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 10 885,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2176%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2138%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3329%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,1455%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,8142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,213%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).15%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,0522%
34732Totale colectomie plus rectumamputatie, open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).117%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).1,0515%
34734Endoscopische totale colectomie plus rectumamputatie (zie 034732 voor open procedure).113%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).111%
34733Totale colectomie met ileorectale anastomose, open procedure (zie 034735 voor endoscopisch).17%
35026Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).17%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).17%
35512Proeflaparotomie.1,386%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,255%
34735Endoscopische totale colectomie met ileorectale anastomose (zie 034733 voor open procedure).15%
34797Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).13%
34810Ileorectale anastomose, open procedure (zie 034811 voor endoscopisch).13%
35025Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).13%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.1,172%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,247%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.16%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.2,76%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,9321%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3420%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,6618%
87070Echografie van de buikorganen.1,476%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,24%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,6670%
70443Kalium5,8770%
70442Natrium5,8868%
70419Kreatinine5,1165%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,3165%
70116Ureum4,7662%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,2956%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,0556%
70715Trombocyten tellen4,6649%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8743%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,0139%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,2537%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,8330%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,8330%
74896Alkalische fosfatase2,7928%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,7228%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,8826%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,2125%
74802Albumine324%
70469Magnesium2,7122%
70421Fosfaat2,921%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,7221%
70703Bezinkingssnelheid2,5421%
70718Differentiele telling (machinaal)2,3917%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,1717%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,317%
70119Chloride2,6915%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,215%
70707Protrombinetijd2,5813%
70307Amylase1,8612%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,1211%
70468Melkzuur2,9611%
70424Alkali reserve4,2111%
70460Triglyceriden1,810%
70717Differentiele telling (hand)1,969%
74801Eiwit1,738%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,948%
70303Sediment1,38%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,846%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,546%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,85%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,914%
74895Kreatine-fosfokinase2,094%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,374%
70425Cholesterol, totaal1,384%
70128Kreatine4,54%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,113%
70437IJzer1,143%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,863%
70487Fibrinogeen2,143%
74151Lipase1,32%
72649Ferritine1,172%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,832%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,52%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,172%
72573Thyrotrofine (TSH)1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,615%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,8414%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,514%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,8514%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,0411%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4210%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,777%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,775%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,672%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,172%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,261%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1,863%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,4325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,368%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5817%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1562%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5429%
39692Preassessment opname.1,0624%
190034Afwezigheidsdag1,753%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,143%
;