(bv: 140401008, 109799028, 099999027, 219699009, 099999038, 029299055, 990027134, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899002) met declaratienummer (15A981)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 666 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 520,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7766%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2241%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1829%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,7420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,9685%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,8512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,1543%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,2218%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,067%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,145%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,537%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1514%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2213%
87070Echografie van de buikorganen.1,1913%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,129%
87090MRI abdomen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,8280%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,0378%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,6677%
70715Trombocyten tellen2,8377%
70419Kreatinine2,7376%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,8475%
70443Kalium2,471%
70442Natrium2,3870%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,2670%
74896Alkalische fosfatase2,2267%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,2265%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,1565%
70116Ureum2,2460%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,4357%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0657%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,3957%
74802Albumine2,1248%
70703Bezinkingssnelheid2,0646%
70718Differentiele telling (machinaal)1,7136%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4532%
70307Amylase1,5928%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0719%
72649Ferritine1,7419%
74801Eiwit1,5617%
70437IJzer1,5213%
74895Kreatine-fosfokinase1,3512%
70119Chloride1,2612%
70421Fosfaat1,3312%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6512%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3311%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,4311%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4511%
70717Differentiele telling (hand)1,7610%
70303Sediment1,110%
72582Foliumzuur1,4410%
70707Protrombinetijd1,6110%
70449Transferrine1,347%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,356%
70714Eosinofielen tellen1,695%
70425Cholesterol, totaal1,175%
74151Lipase1,675%
70469Magnesium1,455%
72570Thyroxine (vrij T4)1,34%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,414%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,194%
70445IJzerbindingscapaciteit1,844%
70424Alkali reserve1,674%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,634%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,494%
74065HbAlc1,54%
70208Amylase2,664%
70716Reticulocyten tellen2,364%
70460Triglyceriden1,143%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,13%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,713%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,963%
74251Cholesterol, HDL1,223%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,212%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,292%
70468Melkzuur1,882%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,2419%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6817%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,4415%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,5811%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,399%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,167%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,576%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,836%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,46%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,175%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,985%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,44%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,714%
70913Wormeieren (concentratie)1,314%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,383%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd5,433%
71105HBs antigeen1,153%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,933%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,353%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6,732%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2539%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1240%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0873%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,4627%
;