(bv: 972802102, 110401043, 029199231, 990027152, 990030005, 020109002, 020108244, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119599014) met declaratienummer (15C596)

Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies


Prijs van: Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 8 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1334 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 015,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9575%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,156%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1937%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.7,9688%
190205Verpleegdag klasse 3B.8,3910%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,0339%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3517%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).1,0227%
35512Proeflaparotomie.1,126%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,0914%
34911Endoscopische appendectomie (zie 034910 voor open procedure).1,0411%
34900Operatie van appendiculair abces, open procedure (zie 034901 voor endoscopisch).1,038%
34564Overhechting maagperforatie, open procedure (zie 034566 voor endoscopisch).1,066%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,054%
35588Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen of kleine bekken.1,034%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).1,023%
34901Endoscopische operatie van appendiculair abces, zie 034900 voor open procedure).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2813%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,174%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,4350%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3643%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0232%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3327%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,032%
39492Echografie van de buikorganen.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,7490%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,8290%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,5787%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.9,1786%
70443Kalium4,6184%
70442Natrium4,5183%
70419Kreatinine4,0583%
70715Trombocyten tellen3,3475%
70116Ureum3,7274%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,0967%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0861%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,0960%
74896Alkalische fosfatase2,0658%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.257%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0656%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,5154%
70703Bezinkingssnelheid2,6850%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,9848%
70307Amylase1,6840%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8138%
70718Differentiele telling (machinaal)2,1136%
70303Sediment1,3430%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0429%
74802Albumine2,1728%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,327%
74801Eiwit1,5723%
70119Chloride2,3221%
70421Fosfaat2,8617%
74895Kreatine-fosfokinase1,7317%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,7616%
70717Differentiele telling (hand)1,9416%
70468Melkzuur2,4614%
70707Protrombinetijd2,7613%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,0813%
70469Magnesium2,8113%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,5112%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,3411%
74151Lipase1,2510%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,1110%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,788%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,57%
70460Triglyceriden2,186%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,366%
70714Eosinofielen tellen1,975%
70424Alkali reserve2,85%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)54%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine1,053%
70108Diaceetzuur1,393%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,923%
70425Cholesterol, totaal1,643%
74899Troponine, cardiale isovorm1,433%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,352%
70487Fibrinogeen2,362%
70110Indican1,282%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,8539%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6434%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,9531%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,9823%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,3220%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7518%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,7417%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,117%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,426%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,34%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd23%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,583%
70517Beta lactamase test1,262%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,682%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0850%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,5412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,084%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3481%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1873%
39692Preassessment opname.1,1513%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,228%
39691Preassessment dagopname.1,232%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,992%
;