(bv: 119899015, 990416050, 099999033, 149999020, 069499019, 029299036, 040401030, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119599012) met declaratienummer (15C594)

Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies


Prijs van: Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 518 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 10 185,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9371%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0851%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,238%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,7789%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,8711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2625%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,089%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,145%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,452%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,0851%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,0929%
35512Proeflaparotomie.1,2418%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).1,067%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).16%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,096%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).1,085%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).1,064%
34612Resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie, open procedure (zie 034613 voor endoscopisch).1,123%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).13%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).1,073%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,333%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).1,013%
34911Endoscopische appendectomie (zie 034910 voor open procedure).1,143%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).13%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,153%
34566Endoscopische overhechting maagperforatie (zie 034564 voor open procedure).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,1112%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,148%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,054%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,184%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4256%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,5254%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,4842%
87070Echografie van de buikorganen.1,2137%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,016%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,6192%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,5292%
70443Kalium8,5692%
70442Natrium8,3892%
70419Kreatinine6,7991%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,190%
70116Ureum6,1787%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.17,8685%
70715Trombocyten tellen5,0580%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,3277%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,9570%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,8970%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,7668%
74896Alkalische fosfatase2,8568%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,3665%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,7961%
70703Bezinkingssnelheid2,9154%
70307Amylase2,0549%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,6248%
74802Albumine2,7448%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,946%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2446%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,5843%
70119Chloride3,8441%
70421Fosfaat3,4540%
70718Differentiele telling (machinaal)2,237%
74801Eiwit1,7535%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed9,0833%
70469Magnesium3,2733%
70468Melkzuur5,0830%
70707Protrombinetijd3,1730%
74895Kreatine-fosfokinase2,0129%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,9624%
70303Sediment1,2924%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,5524%
70717Differentiele telling (hand)2,4320%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,2518%
70424Alkali reserve11,7414%
70460Triglyceriden1,9914%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,1912%
74151Lipase2,0211%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,4310%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,749%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,969%
70425Cholesterol, totaal1,68%
74899Troponine, cardiale isovorm1,726%
70487Fibrinogeen2,356%
70714Eosinofielen tellen1,715%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,554%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)6,054%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,194%
72649Ferritine1,634%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk7,443%
74764Prealbumine2,063%
70212Calcium in faeces.5,533%
72573Thyrotrofine (TSH)1,073%
70716Reticulocyten tellen4,773%
70130Urinezuur1,383%
70108Diaceetzuur1,172%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,252%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)2,52%
70820BNP/NT-proBNP1,832%
70215Melkzuur, kwantitatief1,482%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,0541%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,9537%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,8536%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,7531%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,8323%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,2520%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,7515%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,6512%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,266%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,525%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,084%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,374%
70517Beta lactamase test2,133%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
70643Immunodiffusie reactie2,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2775%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,189%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,368%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed4,763%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,0427%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,4513%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten45%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,783%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2874%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,054%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1364%
39692Preassessment opname.1,269%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,599%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,736%
;