(bv: 199299077, 991316029, 020110107, 109999050, 069899255, 979002011, 110401004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119599010) met declaratienummer (15C592)

Operatief verwijderen van de blinde darm bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies


Prijs van: Operatief verwijderen van de blinde darm bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12412 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 910,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3979%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0966%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1234%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,6988%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,5310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).1,0251%
34911Endoscopische appendectomie (zie 034910 voor open procedure).1,0349%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,0913%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,1769%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1220%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,129%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,257%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,1789%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,1589%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,188%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,3185%
70419Kreatinine1,7471%
70443Kalium1,7671%
70442Natrium1,7570%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6769%
70715Trombocyten tellen1,7365%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,5759%
70116Ureum1,6455%
70703Bezinkingssnelheid1,5552%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2648%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2548%
74896Alkalische fosfatase1,2444%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2542%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,6140%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2538%
70307Amylase1,2334%
70303Sediment1,1534%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,3632%
70718Differentiele telling (machinaal)1,430%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,4623%
74801Eiwit1,1517%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,0515%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,2814%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,2614%
74802Albumine1,2713%
74895Kreatine-fosfokinase1,2213%
70119Chloride1,2912%
70717Differentiele telling (hand)1,389%
74151Lipase1,097%
70714Eosinofielen tellen1,275%
70108Diaceetzuur1,165%
70421Fosfaat1,445%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,194%
70424Alkali reserve1,444%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine1,044%
70707Protrombinetijd1,813%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,053%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul1,063%
70468Melkzuur1,222%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,262%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,2914%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,1710%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,139%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,517%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,997%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,46%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,514%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2291%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0780%
39692Preassessment opname.1,0113%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,148%
;