(bv: 979002207, 189999012, 099499020, 990022056, 140301058, 979001140, 029299016, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119599006) met declaratienummer (15C589)

Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies


Prijs van: Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvliesKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1724 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 180,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1268%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0327%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0317%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,034%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3730%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3228%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,9628%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4828%
70715Trombocyten tellen1,2722%
70419Kreatinine1,2821%
70443Kalium1,2421%
70442Natrium1,2721%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3719%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1317%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,3517%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1216%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1316%
70116Ureum1,2316%
74896Alkalische fosfatase1,1315%
70703Bezinkingssnelheid1,2114%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,314%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,112%
70307Amylase1,1112%
70303Sediment1,0811%
70718Differentiele telling (machinaal)1,149%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,027%
74802Albumine1,157%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,296%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,116%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,146%
74895Kreatine-fosfokinase1,125%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,585%
70119Chloride1,065%
74801Eiwit1,183%
74151Lipase1,022%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine1,022%
70714Eosinofielen tellen1,052%
70108Diaceetzuur1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1130%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,263%
;