(bv: 990916007, 979004002, 990035015, 131999106, 029399004, 991116007, 990089077, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119599002) met declaratienummer (15C586)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvliesKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1821 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 615,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2465%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1542%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1328%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0615%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,117%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,076%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,153%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,129%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,149%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,187%
87090MRI abdomen.1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,7159%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7458%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,6756%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,3755%
70419Kreatinine1,4448%
70715Trombocyten tellen1,4847%
70443Kalium1,4546%
70442Natrium1,4546%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,5137%
70703Bezinkingssnelheid1,5735%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3535%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,5234%
70116Ureum1,3934%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3333%
74896Alkalische fosfatase1,3433%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3332%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,6630%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3328%
70307Amylase1,2924%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3722%
70303Sediment1,1721%
74802Albumine1,2815%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,413%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,2212%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4210%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,7510%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,0210%
74895Kreatine-fosfokinase1,249%
70119Chloride1,469%
74801Eiwit1,198%
70108Diaceetzuur1,136%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,335%
70714Eosinofielen tellen1,35%
74151Lipase1,25%
70717Differentiele telling (hand)1,124%
70110Indican1,064%
70707Protrombinetijd1,754%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine1,063%
70468Melkzuur1,243%
70421Fosfaat1,773%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul13%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,213%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,673%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,552%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,562%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,193%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,223%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,533%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,872%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,662%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,273%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2953%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,610%
190021Klinische opname1,024%
;