(bv: 049799022, 109599016, 990089025, 990022040, 998418018, 990116004, 070601004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499075) met declaratienummer (15C582)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 35737 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 590,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6376%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0952%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0727%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,0751%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0533%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0711%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1910%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,037%
87090MRI abdomen.1,084%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,043%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,382%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0262%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5361%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3158%
70419Kreatinine1,3357%
70715Trombocyten tellen1,2655%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1954%
74896Alkalische fosfatase1,1953%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1952%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1950%
70443Kalium1,2548%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2747%
70442Natrium1,2647%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1845%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,4341%
70703Bezinkingssnelheid1,240%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3638%
74802Albumine1,1535%
70116Ureum1,2334%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1332%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0627%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1627%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6823%
70307Amylase1,2220%
72649Ferritine1,1517%
74801Eiwit1,1915%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0813%
70421Fosfaat1,1512%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0911%
70303Sediment1,1511%
70437IJzer1,1510%
72582Foliumzuur1,0810%
74895Kreatine-fosfokinase1,128%
70449Transferrine1,127%
70425Cholesterol, totaal1,157%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,527%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,567%
70714Eosinofielen tellen1,185%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,215%
70460Triglyceriden1,155%
70476Immunoglobuline, elk1,555%
74151Lipase1,135%
70707Protrombinetijd1,355%
74251Cholesterol, HDL1,454%
70119Chloride1,274%
70717Differentiele telling (hand)1,244%
74065HbAlc1,24%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,234%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,273%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,083%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,173%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,163%
70445IJzerbindingscapaciteit1,383%
70716Reticulocyten tellen1,363%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,413%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,133%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,593%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,363%
70469Magnesium1,312%
71739Micro-albumine in urine1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,494%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,94%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,354%
70913Wormeieren (concentratie)1,34%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,363%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,283%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,932%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,216%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,419%
;