(bv: 029199241, 990026012, 990416060, 149899006, 099899064, 998418016, 991900017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499073) met declaratienummer (15C580)

Meerdere behandelingen of onderzoeken door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Meerdere behandelingen of onderzoeken door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9850 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 400,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1778%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2160%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1726%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,2282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,2583%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1468%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,3614%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,273%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35135Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoÔden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling.1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,362%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,1115%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0910%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,075%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,213%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,1350%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5647%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3244%
70715Trombocyten tellen1,3143%
70419Kreatinine1,2840%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,239%
74896Alkalische fosfatase1,1938%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1838%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1935%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2534%
70443Kalium1,2332%
70442Natrium1,2231%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1930%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3429%
70703Bezinkingssnelheid1,2327%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0927%
74802Albumine1,1926%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3624%
70116Ureum1,2322%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1422%
72649Ferritine1,2521%
70718Differentiele telling (machinaal)1,217%
70437IJzer1,2415%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1515%
72582Foliumzuur1,1213%
70307Amylase1,1613%
70449Transferrine1,1910%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1110%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,498%
74801Eiwit1,188%
70421Fosfaat1,148%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,417%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,56%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,116%
70476Immunoglobuline, elk1,475%
70425Cholesterol, totaal1,155%
70445IJzerbindingscapaciteit1,355%
70707Protrombinetijd1,295%
70303Sediment1,124%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,174%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,364%
70716Reticulocyten tellen1,353%
74895Kreatine-fosfokinase1,223%
70460Triglyceriden1,143%
74065HbAlc1,193%
74151Lipase1,163%
74251Cholesterol, HDL1,383%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,152%
70717Differentiele telling (hand)1,372%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,12%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,455%
70913Wormeieren (concentratie)1,424%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,34%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,493%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,853%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,653%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,753%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,142%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,722%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,642%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5658%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1713%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5116%
190021Klinische opname1,25%
;