(bv: 149399021, 979002214, 100501038, 070401012, 099499003, 110901012, 099699099, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499066) met declaratienummer (15C577)

Operatie aan de anus of verwijdering van een abces of gezwel bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan de anus of verwijdering van een abces of gezwel bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 831 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 465,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2279%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2634%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0459%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,9232%
190205Verpleegdag klasse 3B.7,824%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0714%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,1812%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,174%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,064%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35138Operatie van haemorrhoÔden (niet het scleroseren).1,0231%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,0524%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.1,1915%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,1812%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.1,110%
35120Excisie van een fissura ani.15%
37410Operatieve behandeling condylomata accuminata.14%
35135Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoÔden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6110%
87070Echografie van de buikorganen.1,418%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,077%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,685%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,5631%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,3126%
70419Kreatinine4,9622%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,4821%
70443Kalium5,3921%
70442Natrium5,3820%
70715Trombocyten tellen3,2120%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,4518%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,0117%
70116Ureum5,5316%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,4515%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,3314%
74896Alkalische fosfatase2,4714%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,4412%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3212%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,7911%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,6111%
70703Bezinkingssnelheid2,8211%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,749%
70307Amylase1,868%
74802Albumine3,677%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,396%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,516%
70718Differentiele telling (machinaal)2,816%
70303Sediment1,695%
74801Eiwit3,275%
70119Chloride4,344%
70421Fosfaat4,764%
70707Protrombinetijd3,344%
74895Kreatine-fosfokinase1,144%
70717Differentiele telling (hand)1,643%
70469Magnesium3,263%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,273%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,62%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,910%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,239%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,377%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21,247%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,36%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,055%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,865%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,812%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1942%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,174%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,713%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5617%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1436%
39691Preassessment dagopname.123%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,313%
39692Preassessment opname.1,0612%
;