(bv: 029199147, 972804032, 990027137, 019999011, 219899035, 149999076, 028899035, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499065) met declaratienummer (15C576)

Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 601 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 880,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2839%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2328%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.18%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1426%
190055Dagverpleging II.1,0112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).117%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35512Proeflaparotomie.1,1928%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,2514%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,0512%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).1,087%
35588Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen of kleine bekken.1,087%
35121Operatie van een fistula ani.1,16%
34471Laparoscopische fundoplicatie (zie 034470 voor open procedure).14%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).14%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).12%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,097%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1810%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,389%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,337%
87070Echografie van de buikorganen.1,255%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,0727%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,4722%
70442Natrium4,8119%
70443Kalium4,9419%
70419Kreatinine4,6518%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,418%
70715Trombocyten tellen4,3617%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,5717%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,7514%
70116Ureum5,8314%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9513%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,2713%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,312%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,912%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,0611%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,1111%
74896Alkalische fosfatase2,3911%
70703Bezinkingssnelheid1,2910%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,479%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,158%
74802Albumine1,388%
70307Amylase1,177%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,367%
74801Eiwit1,16%
70718Differentiele telling (machinaal)3,895%
70119Chloride3,225%
70421Fosfaat5,864%
70303Sediment1,144%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed104%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,334%
70707Protrombinetijd3,54%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,834%
70717Differentiele telling (hand)5,43%
74895Kreatine-fosfokinase3,83%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed12,43%
70468Melkzuur5,43%
70424Alkali reserve6,52%
70469Magnesium52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7811%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,639%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,928%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch52,917%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,885%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,63%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,43%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,752%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1820%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,752%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,633%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.112%
39692Preassessment opname.17%
190021Klinische opname17%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,225%
;