(bv: 972800065, 990030010, 028999061, 029799069, 069899216, 979002022, 192001027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499059) met declaratienummer (15C570)

Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 557 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 205,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9633%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1814%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0614%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,1326%
190035Dagverpleging I.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,155%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).13%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,0630%
35020Operatie rectumprolaps bij volwassenen, resectie anaal.114%
35512Proeflaparotomie.1,413%
34533Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).1,3111%
34640Endoscopische mucosectomie.19%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).15%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,175%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).14%
34401Gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena), open procedure (zie 034402 voor endoscopisch).13%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).13%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).13%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).13%
34531Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).1,333%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8,369%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,156%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,335%
87070Echografie van de buikorganen.1,24%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium10,0124%
70443Kalium10,0124%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,1824%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,6523%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.13,3622%
70715Trombocyten tellen4,2821%
70419Kreatinine5,421%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,6419%
70116Ureum5,4119%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.21,2918%
74896Alkalische fosfatase2,6713%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7313%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,7912%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,7112%
74802Albumine3,2510%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)310%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,8310%
70119Chloride7,189%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed19,839%
70468Melkzuur49%
70703Bezinkingssnelheid1,898%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,458%
70469Magnesium7,128%
74895Kreatine-fosfokinase3,137%
70718Differentiele telling (machinaal)1,57%
70421Fosfaat87%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,637%
70707Protrombinetijd4,017%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).76%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,146%
70128Kreatine14%
70307Amylase1,24%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,64%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.13%
70424Alkali reserve13%
74801Eiwit4,333%
70714Eosinofielen tellen1,673%
74899Troponine, cardiale isovorm13%
70717Differentiele telling (hand)1,673%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine13%
70460Triglyceriden73%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,8310%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,0910%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,369%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,29%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,296%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,44%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1736%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd10,63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,510%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8110%
39692Preassessment opname.1,155%
190021Klinische opname1,253%
39691Preassessment dagopname.13%
;