(bv: 120301013, 990916055, 040401017, 990004037, 020108172, 972804030, 049899010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499056) met declaratienummer (15C567)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 30 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6892%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.150%
190011Eerste polikliniekbezoek.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1365%
190055Dagverpleging II.1,0411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,4462%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,0319%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,3312%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,067%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34640Endoscopische mucosectomie.174%
34689Interventie-coloscopie.18%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).18%
35020Operatie rectumprolaps bij volwassenen, resectie anaal.1,067%
34850Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie, waarna buikwandplastiek.14%
35025Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).14%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).14%
35512Proeflaparotomie.14%
33677Aanleggen cross-over arteria subclavia of arteria femoralis.14%
35152Operatie rectumprolaps bij volwassenen, sphincterplastiek, open procedure (zie 035154 voor endoscopisch).1,153%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.112%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3312%
87070Echografie van de buikorganen.212%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.18%
87090MRI abdomen.14%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.14%
88090MRI bekken.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,5358%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2758%
70715Trombocyten tellen1,2350%
70116Ureum1,1747%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0943%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0943%
74896Alkalische fosfatase1,0943%
70442Natrium1,0943%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0943%
74802Albumine1,139%
70703Bezinkingssnelheid1,239%
70443Kalium1,139%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)135%
70128Kreatine1,2235%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk135%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1331%
72573Thyrotrofine (TSH)131%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.127%
72570Thyroxine (vrij T4)127%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1723%
70718Differentiele telling (machinaal)123%
72649Ferritine119%
70707Protrombinetijd216%
74801Eiwit116%
70303Sediment112%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)112%
70437IJzer112%
70419Kreatinine112%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.712%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel112%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3312%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)18%
70445IJzerbindingscapaciteit18%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch18%
74065HbAlc18%
70716Reticulocyten tellen1,58%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,58%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief18%
70469Magnesium18%
70421Fosfaat18%
74251Cholesterol, HDL24%
70476Immunoglobuline, elk24%
70425Cholesterol, totaal14%
70119Chloride14%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)34%
70307Amylase14%
70449Transferrine14%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)34%
74901Ceruloplasmine14%
70201Bloed (occult), kwalitatief34%
70460Triglyceriden14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,6712%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.38%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,58%
70913Wormeieren (concentratie)18%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig18%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk14%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch24%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch14%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1889%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.14%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3335%
;