(bv: 131999132, 990062004, 029199281, 020109005, 990004063, 199199013, 990316068, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499053) met declaratienummer (15C564)

Implanteren / vervangen / verwijderen van een darmneuromodulator bij een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Implanteren / vervangen / verwijderen van een darmneuromodulator bij een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 189 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.260%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1731%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,9573%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,5721%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,178%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36260Implantatie van een permanente elektrode in het foramen sacrale, bij getransponeerde m. gracilis of bij de nervus pudendus, inclusief eventuele proefcystometrie of anale proefmanometrie.1,0473%
39434Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).1,0915%
39432Subcutaan plaatsen epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).19%
39435Plaatsen epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).14%
39436Vervangen epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36259Percutane plaatsing van testelektroden in het foramen sacrale of bij de nervus pudendus, inclusief eventuele proefcystometrie of anale manometrie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0283%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.1,2371%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0621%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.15%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,5923%
70443Kalium1,3821%
70419Kreatinine1,2521%
70442Natrium1,3821%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,2521%
70116Ureum1,2720%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,516%
70707Protrombinetijd1,4615%
70715Trombocyten tellen1,3715%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,213%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,1112%
70704Bloedingstijd1,178%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,348%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,67%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,53%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,53%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,53%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,53%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,53%
74896Alkalische fosfatase1,53%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.13%
74065HbAlc1,53%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,53%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,178%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,55%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,674%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch254%
70517Beta lactamase test33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190311Implanteerbare neurostimulator.156%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7836%
190021Klinische opname1,1921%
39692Preassessment opname.1,0719%
39691Preassessment dagopname.13%
;