(bv: 119599010, 182199029, 972804013, 179799053, 990916014, 020110021, 979001239, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499048) met declaratienummer (15C560)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van de anus


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van de anusKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3358 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 430,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8780%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1641%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,14%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,214%
39063Coagulatie van eenvoudige benigne aandoeningen.1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87090MRI abdomen.1,0428%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,0413%
88090MRI bekken.1,0613%
87070Echografie van de buikorganen.1,069%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,046%
34383Endo-echografie.1,095%
89070Echografie onderste extremiteit.1,233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,4714%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,610%
70419Kreatinine1,2610%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,359%
70715Trombocyten tellen1,328%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,277%
70443Kalium1,157%
70442Natrium1,147%
70703Bezinkingssnelheid1,185%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,215%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,235%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,285%
74896Alkalische fosfatase1,295%
70116Ureum1,125%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,225%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,214%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,593%
74802Albumine1,363%
70718Differentiele telling (machinaal)1,372%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2613%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4112%
39691Preassessment dagopname.1,044%
39692Preassessment opname.1,12%
;