(bv: 149399055, 189999012, 979002185, 020108163, 089999052, 110901008, 019999039, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499043) met declaratienummer (15E322)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de anus


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de anusKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 503 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 860,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9266%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,147%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,236%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,387%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,4312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,0925%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,3711%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,2911%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35135Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoÔden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling.1,1616%
35136Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoÔden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar.1,116%
35012Electro-coagulatie of cryochirurgische behandeling rectumcarcinoom, iedere volgende behandeling binnen een jaar.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,055%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,034%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
87070Echografie van de buikorganen.1,13%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.13%
87090MRI abdomen.1,113%
88090MRI bekken.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,0355%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,6651%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,8140%
70443Kalium1,4239%
70419Kreatinine1,4739%
70442Natrium1,438%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4536%
70116Ureum1,3834%
70715Trombocyten tellen1,7734%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,7931%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2226%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2226%
74896Alkalische fosfatase1,2426%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2124%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2422%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,4222%
70703Bezinkingssnelheid1,2319%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8319%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8316%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3314%
74802Albumine1,1913%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1812%
70307Amylase1,1411%
70707Protrombinetijd1,848%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,788%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,387%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,486%
74895Kreatine-fosfokinase1,316%
70119Chloride1,226%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,445%
74801Eiwit1,315%
70421Fosfaat1,184%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,764%
70303Sediment1,124%
70717Differentiele telling (hand)1,444%
72573Thyrotrofine (TSH)1,063%
72649Ferritine1,13%
70714Eosinofielen tellen1,263%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,823%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,353%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,393%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2251%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,084%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0475%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3311%
39692Preassessment opname.1,046%
39691Preassessment dagopname.14%
;