(bv: 990004047, 029199154, 099899051, 089999056, 029399005, 979001249, 109799005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499041) met declaratienummer (15C557)

Operatie aan de anus of verwijdering van een abces of gezwel bij Een aandoening van de anus


Prijs van: Operatie aan de anus of verwijdering van een abces of gezwel bij Een aandoening van de anusKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 18844 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 440,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1784%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1652%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1329%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0541%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,434%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,693%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,310%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,1132%
35138Operatie van haemorrhoÔden (niet het scleroseren).1,0728%
38963Operatie sinus pilonidalis of sacraal dermoid.1,0521%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,089%
35120Excisie van een fissura ani.1,067%
35135Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoÔden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling.1,134%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0824%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6115%
70419Kreatinine1,3311%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4911%
70443Kalium1,3411%
70442Natrium1,3510%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,479%
70715Trombocyten tellen1,349%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,989%
70116Ureum1,397%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,46%
70703Bezinkingssnelheid1,245%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,474%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,174%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,164%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,193%
74896Alkalische fosfatase1,173%
70718Differentiele telling (machinaal)1,23%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,183%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,268%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,77%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,164%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,144%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,013%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,393%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0722%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2536%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0734%
39691Preassessment dagopname.1,0519%
39692Preassessment opname.1,048%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,215%
;