(bv: 972802072, 990916057, 109599017, 020108160, 119499045, 991416025, 979001173, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499037) met declaratienummer (15C553)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van de anus


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van de anusKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 512 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 770,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8492%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1245%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,226%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,2879%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,213%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,057%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,085%
39876Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35121Operatie van een fistula ani.1,0483%
35122Operatie recidief fistula ani.1,1115%
35135Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoÔden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling.1,085%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87090MRI abdomen.1,110%
88090MRI bekken.1,038%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,2515%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,0810%
70419Kreatinine1,059%
70443Kalium1,027%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,076%
70715Trombocyten tellen1,026%
70442Natrium1,026%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,254%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,223%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,143%
70703Bezinkingssnelheid13%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,033%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,033%
70116Ureum1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,1922%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,368%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.1,0940%
190021Klinische opname1,158%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,366%
39692Preassessment opname.1,174%
;