(bv: 979001157, 028899043, 119899027, 991116030, 990116027, 020108153, 120301014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110901012) met declaratienummer (15A977)

Operatie aan de galblaas of galwegen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier


Prijs van: Operatie aan de galblaas of galwegen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 19000 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 020,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6281%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0859%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1630%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,6291%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,988%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1218%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35355Cholecystectomie per laparoscoop, inclusief eventueel peroperatief te verrichten cholangiogram.1,0293%
35350Cholecystectomie.1,037%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,175%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,2726%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4610%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,136%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,276%
87090MRI abdomen.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,4279%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,8473%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,7955%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,2854%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,2954%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,9853%
74896Alkalische fosfatase2,2753%
70419Kreatinine2,3652%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,2552%
70443Kalium2,4552%
70442Natrium2,4550%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6647%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,7347%
70715Trombocyten tellen2,2945%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,1544%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,3143%
70116Ureum2,3440%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,2635%
70307Amylase1,9333%
70703Bezinkingssnelheid1,8230%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8417%
70718Differentiele telling (machinaal)1,7215%
74802Albumine1,6912%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8111%
74895Kreatine-fosfokinase1,5611%
70303Sediment1,29%
74151Lipase1,88%
70119Chloride1,728%
74801Eiwit1,468%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,557%
70707Protrombinetijd2,297%
70421Fosfaat1,975%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,865%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,434%
70717Differentiele telling (hand)1,674%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,333%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,893%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,363%
70424Alkali reserve2,22%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,642%
70468Melkzuur2,32%
70714Eosinofielen tellen1,482%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,082%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,757%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,496%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,455%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,44%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,824%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,873%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,922%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0384%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3328%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,176%
39692Preassessment opname.1,0240%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2215%
39691Preassessment dagopname.1,036%
;