(bv: 011301008, 149599030, 099999002, 029299028, 972802119, 059899042, 149999064, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110801008) met declaratienummer (15C543)

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een leverziekte


Prijs van: Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een leverziekteKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1033 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 675,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,0592%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3343%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,889%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,0982%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,0481%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,0381%
74896Alkalische fosfatase2,9981%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,8177%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,5174%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,5171%
70715Trombocyten tellen2,7970%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,8170%
70419Kreatinine2,7665%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,6962%
74802Albumine2,3951%
70443Kalium2,551%
70442Natrium2,4749%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,4248%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2242%
70703Bezinkingssnelheid2,1835%
70116Ureum2,3334%
70707Protrombinetijd2,0429%
72649Ferritine1,6425%
70718Differentiele telling (machinaal)2,1524%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,7822%
72573Thyrotrofine (TSH)1,6222%
70425Cholesterol, totaal1,8320%
74801Eiwit1,8917%
70460Triglyceriden1,6917%
74251Cholesterol, HDL1,9616%
70437IJzer1,5416%
74065HbAlc2,0315%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,613%
70307Amylase2,0413%
70449Transferrine1,4513%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,112%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,4811%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6610%
70421Fosfaat1,7310%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2810%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,4910%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,359%
70476Immunoglobuline, elk3,349%
74895Kreatine-fosfokinase1,759%
72582Foliumzuur1,379%
77451Antitrombine III activiteit1,868%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,677%
70717Differentiele telling (hand)2,527%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,196%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,86%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,456%
70716Reticulocyten tellen2,556%
74064Geglyceerde hemoglobine2,125%
70714Eosinofielen tellen2,145%
70130Urinezuur1,744%
74901Ceruloplasmine1,154%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,144%
74805Antitrypsine, alfa-I1,114%
70483Ammoniak2,164%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,374%
70445IJzerbindingscapaciteit1,814%
70119Chloride2,044%
71739Micro-albumine in urine1,473%
74151Lipase1,93%
70737Tromboplastinetijd, partieel23%
70303Sediment1,73%
70469Magnesium1,553%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,572%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,0112%
71105HBs antigeen1,319%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,297%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,334%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,224%
;