(bv: 131999079, 029099029, 099999005, 029199117, 990916028, 079799031, 119599008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110801005) met declaratienummer (15C540)

Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een leverziekte


Prijs van: Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een leverziekteKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 510 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 485,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3779%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1120%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1520%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3667%
190055Dagverpleging II.1,2710%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,2728%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,027%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,1140%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,229%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.1,2614%
34685Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP).1,128%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,373%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,1220%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,2212%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,187%
87090MRI abdomen.16%
34383Endo-echografie.1,076%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,053%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7561%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7360%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,3260%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7260%
74896Alkalische fosfatase1,7260%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,7857%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,2956%
70715Trombocyten tellen1,7956%
70419Kreatinine1,752%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0749%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6545%
74802Albumine1,645%
70443Kalium1,6344%
70442Natrium1,6443%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,7335%
70116Ureum1,4634%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,5632%
70707Protrombinetijd1,532%
70703Bezinkingssnelheid1,6425%
72649Ferritine1,6318%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3914%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,414%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,4513%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,5211%
70437IJzer1,4111%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2710%
70307Amylase1,3510%
74065HbAlc1,319%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,39%
70425Cholesterol, totaal1,329%
77451Antitrombine III activiteit1,368%
74801Eiwit1,458%
70476Immunoglobuline, elk2,488%
70460Triglyceriden1,38%
70449Transferrine1,497%
74251Cholesterol, HDL1,476%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,386%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,846%
72582Foliumzuur1,335%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,455%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,265%
70421Fosfaat1,425%
72570Thyroxine (vrij T4)1,164%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,74%
70128Kreatine1,94%
70119Chloride13%
70716Reticulocyten tellen1,683%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,493%
70445IJzerbindingscapaciteit1,963%
74805Antitrypsine, alfa-I1,233%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,363%
74151Lipase1,253%
74064Geglyceerde hemoglobine1,693%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,963%
70704Bloedingstijd1,243%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,573%
70487Fibrinogeen1,672%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,672%
70714Eosinofielen tellen1,352%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,192%
70483Ammoniak1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,097%
71105HBs antigeen1,026%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,84%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2615%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,149%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5223%
190021Klinische opname1,648%
;