(bv: 979002167, 029199224, 020108135, 149999062, 990089048, 089999049, 020108085, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110401023) met declaratienummer (15B429)

Dubbelzijdige operatie bij een liesbreuk


Prijs van: Dubbelzijdige operatie bij een liesbreukKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 552 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 305,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8876%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2558%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,229%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,1743%
190035Dagverpleging I.1,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,3353%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35700Hernia inguinalis, open procedure (zie 035710 voor laparoscopisch).1,9691%
35703Recidief hernia inguinalis, open procedure (zie 035713 voor endoscopisch).1,5314%
35720Hernia femoralis, open procedure (zie 035721 voor endoscopisch).1,163%
35702Hernia incarcerata, zonder darmresectie, open procedure (zie 035712 voor endoscopisch).1,392%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89070Echografie onderste extremiteit.1,317%
87070Echografie van de buikorganen.1,346%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,313%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,8337%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).229%
70419Kreatinine1,6726%
70443Kalium1,7624%
70442Natrium1,822%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,2617%
70715Trombocyten tellen1,7715%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,2515%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,4513%
70116Ureum2,0313%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6611%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,319%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,649%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,388%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,337%
70703Bezinkingssnelheid1,736%
74896Alkalische fosfatase1,416%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,435%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,065%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,094%
70707Protrombinetijd2,294%
70718Differentiele telling (machinaal)1,883%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,493%
70307Amylase1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,042%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,682%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,324%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1649%
39691Preassessment dagopname.1,131%
39692Preassessment opname.1,0820%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,47%
;