(bv: 060301007, 990089015, 089999054, 090501011, 029799094, 991216019, 119499067, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110401007) met declaratienummer (15A925)

Kijkoperatie bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)


Prijs van: Kijkoperatie bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 6 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 827 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 5 670,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7880%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2747%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,293%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.5,5191%
190205Verpleegdag klasse 3B.6,149%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1619%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,378%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35774Endoscopische operatie hernia diaphragmatica, abdominaal (zie 035770 voor open procedure, zie 034471 voor laparoscopische fundoplicatie).1,0567%
34471Laparoscopische fundoplicatie (zie 034470 voor open procedure).1,0133%
35775Endoscopische operatie wegens hernia diaphragmatica inclusief cholecystectomie, al dan niet met het openen van de galwegen, (zie 035771 voor open procedure).1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,213%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1425%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,2120%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,149%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,298%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,317%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,256%
87070Echografie van de buikorganen.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,3973%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,7872%
70443Kalium2,6459%
70419Kreatinine2,5158%
70442Natrium2,6357%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9252%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,5451%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,3251%
70116Ureum2,3449%
70715Trombocyten tellen2,1146%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,5740%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,0922%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,7519%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,8815%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6214%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,714%
74896Alkalische fosfatase1,8613%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,9513%
70703Bezinkingssnelheid1,9513%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6510%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,3510%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,579%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,579%
74802Albumine2,048%
70307Amylase1,477%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,227%
70707Protrombinetijd2,476%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,46%
70421Fosfaat2,036%
70303Sediment1,175%
74801Eiwit2,054%
74895Kreatine-fosfokinase1,334%
70469Magnesium2,244%
70119Chloride1,524%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,44%
70424Alkali reserve1,654%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,474%
74151Lipase1,114%
70717Differentiele telling (hand)1,823%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,273%
70468Melkzuur1,573%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,153%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,832%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,912%
72649Ferritine1,092%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,394%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,413%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,863%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,463%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,383%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch27,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,285%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,7816%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,33%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst2,53%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat5,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1479%
39692Preassessment opname.1,0542%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3617%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1,552%
;