(bv: 079499016, 029099073, 029199228, 170901054, 020108082, 991216019, 990017049, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110401004) met declaratienummer (15A922)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 665 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 385,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5880%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1766%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1910%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,0811%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.1,564%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,5812%
39499Injectie onder doorlichting.1,373%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,5433%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,414%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,4913%
87070Echografie van de buikorganen.1,085%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,064%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6530%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,7829%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4125%
72649Ferritine1,421%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3320%
70437IJzer1,5120%
72582Foliumzuur1,3920%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,7119%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,6218%
70419Kreatinine1,4218%
70443Kalium1,4718%
74802Albumine1,4317%
70442Natrium1,4917%
70425Cholesterol, totaal1,3616%
71511Vitamine B1, Thiamine2,0116%
74251Cholesterol, HDL1,516%
70460Triglyceriden1,3516%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4915%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3715%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4115%
74065HbAlc1,415%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3915%
70116Ureum1,4415%
70715Trombocyten tellen1,4614%
74896Alkalische fosfatase1,413%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4913%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5112%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4211%
72646Parathormoon (PTH)1,2511%
70421Fosfaat1,4610%
70449Transferrine1,189%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,349%
70718Differentiele telling (machinaal)1,539%
74801Eiwit1,38%
70431Vitamine A2,227%
70438Vitamine E2,247%
70703Bezinkingssnelheid1,26%
72573Thyrotrofine (TSH)1,115%
70469Magnesium1,294%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,583%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,453%
70307Amylase1,312%
72570Thyroxine (vrij T4)1,092%
70151Vitamine B21,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,194%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink1,548%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,275%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7519%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,074%
39692Preassessment opname.1,113%
;