(bv: 131999086, 990216036, 029299020, 099699089, 029199098, 029699004, 109599004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110101004) met declaratienummer (15C532)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een ziekte van mondholte / speekselklieren / kaken


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een ziekte van mondholte / speekselklieren / kakenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4015 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 380,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7276%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1559%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,027%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,1512%
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,056%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,0432%
38913Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.1,063%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,0824%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,034%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,024%
82070Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,3312%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,456%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,076%
70703Bezinkingssnelheid1,065%
70715Trombocyten tellen1,075%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,064%
70419Kreatinine1,054%
70718Differentiele telling (machinaal)1,063%
70442Natrium1,033%
70443Kalium1,033%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,12%
70116Ureum1,042%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,052%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0932%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,064%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,1812%
;