(bv: 990216074, 019999005, 119899025, 029099055, 991216017, 110401005, 979002147, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999040) met declaratienummer (15C517)

Medebehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen


Prijs van: Medebehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2462 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 435,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,2299%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0517%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,7610%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,389%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,066%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,3216%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,328%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,153%
39837Residubepaling longen.1,173%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,173%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,133%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3924%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,084%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,4725%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3712%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,411%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3210%
70419Kreatinine1,3210%
70442Natrium1,510%
70443Kalium1,5110%
70715Trombocyten tellen1,279%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,429%
70116Ureum1,299%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,828%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,197%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,696%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,146%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,156%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,156%
74896Alkalische fosfatase1,146%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,34%
74801Eiwit1,194%
74802Albumine1,364%
70703Bezinkingssnelheid1,154%
70718Differentiele telling (machinaal)1,253%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,522%
70820BNP/NT-proBNP1,072%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4112%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,448%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,596%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,325%
70503Kweekproef op tuberculose1,35%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,714%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,543%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,373%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,142%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,922%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,417%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,046%
;