(bv: 100501024, 979001191, 099899072, 028899027, 069899215, 020112047, 131999231, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999003) met declaratienummer (15C508)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4190 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 450,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0247%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0433%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1720%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,486%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,1714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1644%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,045%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,0610%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4478%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0211%
87070Echografie van de buikorganen.1,058%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,055%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,064%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium2,8586%
70443Kalium2,8386%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,1285%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,6185%
70419Kreatinine2,685%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,5484%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,2683%
70715Trombocyten tellen2,382%
70116Ureum2,3579%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,6775%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,6473%
74896Alkalische fosfatase1,6273%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,7973%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6672%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6470%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0561%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,8945%
70718Differentiele telling (machinaal)1,545%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9645%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,7144%
74802Albumine1,4942%
70703Bezinkingssnelheid1,3241%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,3535%
70307Amylase1,331%
74895Kreatine-fosfokinase1,3830%
70303Sediment1,128%
74801Eiwit1,327%
70119Chloride1,9623%
70717Differentiele telling (hand)1,422%
70421Fosfaat1,7117%
70468Melkzuur2,2716%
70707Protrombinetijd1,9814%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,0513%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,2411%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,5210%
70424Alkali reserve2,799%
74899Troponine, cardiale isovorm1,389%
72573Thyrotrofine (TSH)1,079%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,548%
72649Ferritine1,28%
70714Eosinofielen tellen1,568%
70469Magnesium2,248%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,557%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,67%
70820BNP/NT-proBNP1,247%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,095%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,065%
70425Cholesterol, totaal1,15%
72582Foliumzuur1,045%
72570Thyroxine (vrij T4)1,085%
74151Lipase1,144%
70437IJzer1,064%
70716Reticulocyten tellen1,44%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,584%
70108Diaceetzuur1,144%
70449Transferrine1,093%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,113%
70460Triglyceriden1,143%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk6,172%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,632%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,942%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,452%
70130Urinezuur1,052%
70496Osmolariteit1,442%
74251Cholesterol, HDL1,282%
74065HbAlc1,12%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,742%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,2150%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3934%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4334%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,621%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,8918%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,6413%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,8210%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,8110%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,348%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,567%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,315%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,524%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,064%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,634%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,482%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,644%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,723%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,995%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,633%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0477%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0172%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,384%
;