(bv: 079799011, 040401018, 099699029, 029199221, 990089066, 990061010, 011101010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109799030) met declaratienummer (15B843)

Allergietest bij Een allergie of benauwdheidsklachten


Prijs van: Allergietest bij Een allergie of benauwdheidsklachtenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7538 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 330,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5687%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0355%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0624%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,0798%
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,0912%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,0712%
39935Rhinomanometrisch onderzoek naar de invloed van allergenen door middel van inhalatie-provocatietesten, onafhankelijk van het aantal allergenen.1,115%
39794Eenvoudige toon-audiometrie.1,035%
39115Nasendoscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s).1,124%
39934Neushistaminedrempel rhinomanometrisch onderzoek ter bepaling van prikkelbaarheidsdrempel (aspecifieke prikkelbaarheid) van luchtwegen c.q. van neusslijmvlies dmv inhalatie-provocatietest(en).1,024%
39795Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,0313%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,049%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,16%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,194%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)6,023%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,012%
70718Differentiele telling (machinaal)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,174%
;