(bv: 120401013, 029399056, 972802095, 991900008, 079899006, 990316044, 020107029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109799019) met declaratienummer (15B833)

Neuscorrectie bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen


Prijs van: Neuscorrectie bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1321 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 460,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7589%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4521%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,0631%
190035Dagverpleging I.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,1761%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,867%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32061Correctief chirurgische behandeling van deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie, gecombineerd met ingrepen ter correctie van het septum en/of het vestibulum nasi.1,0590%
39032Transplantatie van bot of kraakbeen.1,7611%
32062Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi.1,189%
32041Conchotomie, christotomie, spinectomie, concha-luxatie of concha infractie.1,737%
32060Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie.1,245%
32065Septum correctie, als bedoeld bij code 032064 gecombineerd met correctie van de neusvleugels en het vestibulum nasi, als bedoeld bij code 032062.1,025%
32064Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie.1,134%
39035Transpositie van bot of kraakbeen.1,053%
38804Verkrijgen van autotransplantaat van middelgrote beenderen.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,358%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,35%
70715Trombocyten tellen1,053%
70443Kalium1,023%
70419Kreatinine13%
70442Natrium13%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,393%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0356%
39692Preassessment opname.1,0518%
39691Preassessment dagopname.1,0913%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,144%
;