(bv: 119899022, 979001235, 029199045, 990027183, 020109016, 990316095, 149999078, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109799008) met declaratienummer (15A888)

Neusoperatie bij Afwijkingen aan het neustussenschot


Prijs van: Neusoperatie bij Afwijkingen aan het neustussenschotKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 910 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 330,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1187%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0835%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0543%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,0123%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,682%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,117%
39115Nasendoscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s).1,314%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,183%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,033%
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32041Conchotomie, christotomie, spinectomie, concha-luxatie of concha infractie.1,5181%
32030Submuceuze venster septum resectie, incl.evt. conchotomie. Verwijderen crista septi, welke over de gehele diepte van de neus verloopt, met los prepareren van de slijmvliesbladen valt hieronder.1,119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,039%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,299%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,26%
70419Kreatinine13%
70715Trombocyten tellen1,083%
70443Kalium1,013%
70442Natrium1,013%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,093%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,783%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,064%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0224%
39691Preassessment dagopname.1,0313%
39692Preassessment opname.19%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,094%
;