(bv: 140301063, 990616062, 990316025, 979002005, 120201004, 029899007, 109599020, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109599010) met declaratienummer (15C482)

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van het borst-/longvlies


Prijs van: Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van het borst-/longvliesKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1463 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 430,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0380%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2438%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1614%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,64%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,234%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,5145%
39837Residubepaling longen.1,1937%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,1632%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,1326%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,1121%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,319%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,185%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,9182%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,623%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,8326%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6225%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3921%
70715Trombocyten tellen1,3519%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4118%
70419Kreatinine1,3216%
70443Kalium1,2816%
70442Natrium1,2916%
70116Ureum1,2413%
70703Bezinkingssnelheid1,3212%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,312%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2712%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2711%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2711%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3911%
74896Alkalische fosfatase1,2511%
70718Differentiele telling (machinaal)1,29%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,417%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,576%
74802Albumine1,126%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,25%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,124%
74801Eiwit1,334%
74895Kreatine-fosfokinase1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,293%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2613%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,418%
;