(bv: 109699011, 029999034, 990004060, 099899044, 060301015, 990216047, 099999030, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109599007) met declaratienummer (15C479)

Maximaal 5 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening van het borst-/longvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1292 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 740,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,148%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6547%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,174%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,590%
190205Verpleegdag klasse 3B.3,348%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32684Diagnostische pleurapunctie.1,2323%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1821%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,035%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,345%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,093%
39837Residubepaling longen.1,172%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,1484%
32688Therapeutische pleurapunctie.1,213%
39684Inbrengen thoraxdrain.1,046%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,083%
32603Het spoelen van een empyeemholte door middel van een intra-thoracale zuigdrain of via een reeds voorhanden zijnde drain, met of zonder inbrengen van medicamenten.1,423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,2190%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0620%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,047%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,286%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,544%
87070Echografie van de buikorganen.1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,6767%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,9757%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,7156%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,3554%
70419Kreatinine1,5953%
70442Natrium1,7452%
70443Kalium1,7452%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7452%
70715Trombocyten tellen1,5451%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,5650%
70116Ureum1,5646%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2940%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2838%
74896Alkalische fosfatase1,2838%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2838%
74801Eiwit1,5235%
74802Albumine1,4929%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,1328%
70718Differentiele telling (machinaal)1,327%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5425%
70703Bezinkingssnelheid1,2124%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3221%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,4817%
70307Amylase1,213%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,4212%
74895Kreatine-fosfokinase1,2511%
70717Differentiele telling (hand)1,2610%
70119Chloride1,79%
70707Protrombinetijd1,838%
70421Fosfaat1,68%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,947%
70820BNP/NT-proBNP1,17%
70425Cholesterol, totaal1,186%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,385%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,685%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,375%
70714Eosinofielen tellen1,315%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
74899Troponine, cardiale isovorm1,213%
72573Thyrotrofine (TSH)1,043%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,13%
70481Cellen tellen in liquor1,233%
70424Alkali reserve1,223%
70303Sediment1,143%
70460Triglyceriden1,73%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,193%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,272%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5829%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,6225%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,3312%
70503Kweekproef op tuberculose1,2712%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,88%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,525%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,815%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,234%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,234%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,364%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch38,243%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,12%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5734%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1811%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,956%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1152%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0269%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,36%
;