(bv: 028899026, 182199021, 990516017, 990416050, 979001250, 990416039, 029499043, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109599002) met declaratienummer (15C474)

Plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen bij Een aandoening van het borst-/longvlies


Prijs van: Plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen bij Een aandoening van het borst-/longvliesKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3251 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 935,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,142%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1430%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,1229%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1416%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32684Diagnostische pleurapunctie.1,2150%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,368%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,276%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,186%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,135%
39837Residubepaling longen.1,115%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,14%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,1645%
32688Therapeutische pleurapunctie.1,2726%
39684Inbrengen thoraxdrain.1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,9445%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,114%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,3310%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,486%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,075%
120501PET WB (whole body), oncologie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,5153%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5349%
74801Eiwit1,3745%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3943%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4631%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7628%
74802Albumine1,4223%
70419Kreatinine1,3720%
70443Kalium1,4219%
70442Natrium1,4119%
70715Trombocyten tellen1,3619%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3218%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,4416%
70116Ureum1,3516%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2115%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2115%
74896Alkalische fosfatase1,2215%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2214%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,1513%
70307Amylase1,1112%
70703Bezinkingssnelheid1,2312%
70718Differentiele telling (machinaal)1,211%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3910%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,189%
70717Differentiele telling (hand)1,197%
70425Cholesterol, totaal1,17%
70820BNP/NT-proBNP1,085%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,265%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,25%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,414%
70707Protrombinetijd1,433%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,293%
70119Chloride1,33%
70460Triglyceriden1,093%
74895Kreatine-fosfokinase1,123%
70714Eosinofielen tellen1,162%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,122%
70421Fosfaat1,422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3638%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,3736%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,2522%
70503Kweekproef op tuberculose1,2821%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,269%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,497%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,336%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,235%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,613%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3853%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1811%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1812%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,317%
;