(bv: 182199007, 991216009, 119599006, 060607009, 039999010, 110401030, 159899014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100501057) met declaratienummer (15B828)

Consult op de polikliniek bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen


Prijs van: Consult op de polikliniek bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7000 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 200,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2468%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0544%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,045%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,1424%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,078%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0732%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,5518%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,117%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,277%
70715Trombocyten tellen1,16%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,116%
70419Kreatinine1,135%
70443Kalium1,094%
70442Natrium1,094%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,114%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,114%
70703Bezinkingssnelheid1,084%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,14%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,114%
74896Alkalische fosfatase1,124%
70718Differentiele telling (machinaal)1,064%
70116Ureum1,074%
70476Immunoglobuline, elk1,953%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,043%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,122%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,311%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,347%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,77%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,234%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,114%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,343%
70517Beta lactamase test1,243%
70503Kweekproef op tuberculose1,442%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,599%
;