(bv: 129999084, 159999010, 199299039, 099699004, 990089062, 991416014, 149599003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100501056) met declaratienummer (15B827)

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen


Prijs van: Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1665 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 495,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3185%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2352%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,186%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,1857%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,2728%
39837Residubepaling longen.1,228%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,1923%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,2319%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,4314%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4261%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,463%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,2942%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5325%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3723%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3519%
70715Trombocyten tellen1,3419%
70419Kreatinine1,3916%
70443Kalium1,3214%
70442Natrium1,3314%
70703Bezinkingssnelheid1,2514%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3112%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3112%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,2912%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,312%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2712%
74896Alkalische fosfatase1,3212%
70116Ureum1,311%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,4210%
70476Immunoglobuline, elk2,329%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,67%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,77%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,275%
70714Eosinofielen tellen1,225%
74802Albumine1,315%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,54%
74801Eiwit1,254%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,833%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,383%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,323%
72573Thyrotrofine (TSH)1,082%
70717Differentiele telling (hand)1,352%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,392%
72420IgG subklassen4,732%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,9729%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,4418%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch216%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,7814%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,310%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,9210%
70503Kweekproef op tuberculose1,878%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,638%
70517Beta lactamase test1,597%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,614%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,723%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,482%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9518%
;