(bv: 099899009, 020110100, 149999066, 979002176, 099799032, 119899014, 199299088, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100101007) met declaratienummer (15A851)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3194 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 335,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0276%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1954%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1522%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,017%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,0829%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,2214%
39794Eenvoudige toon-audiometrie.1,147%
39780Impedantiemetingen.1,284%
32280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).2,374%
39115Nasendoscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s).1,124%
39795Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel.1,13%
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,025%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,15%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,033%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,3620%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4511%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1510%
70703Bezinkingssnelheid1,137%
70715Trombocyten tellen1,146%
70718Differentiele telling (machinaal)1,126%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,546%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,175%
70476Immunoglobuline, elk1,064%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)5,744%
70419Kreatinine1,153%
70443Kalium1,122%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,182%
70442Natrium1,112%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,242%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,212%
70116Ureum1,142%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,052%
70717Differentiele telling (hand)1,162%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,614%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,894%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk1,93%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,224%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,255%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,245%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,248%
39691Preassessment dagopname.1,065%
39692Preassessment opname.1,044%
;