(bv: 110901015, 020108136, 991516012, 109999042, 120401010, 131999142, 079799030, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100101006) met declaratienummer (15A850)

Operatie aan de neus- of keelamandelen (Met verpleegligdagen) bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen


Prijs van: Operatie aan de neus- of keelamandelen (Met verpleegligdagen) bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8264 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 050,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0954%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4447%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0923%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,034%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,189%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,529%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,114%
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32322Tonsillectomie, bij personen van 16 jaar en ouder, inclusief eventuele adenotomie.1,1776%
32320Tonsillectomie, bij personen tot en met 10 jaar, inclusief eventuele adenotomie.1,1614%
32321Tonsillectomie, bij personen van 11 tot en met 15 jaar, inclusief eventuele adenotomie.1,158%
32330Adenotomie.1,064%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,5319%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,517%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,259%
70715Trombocyten tellen1,228%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,815%
70419Kreatinine1,125%
70443Kalium1,165%
70442Natrium1,174%
70703Bezinkingssnelheid1,124%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,284%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,323%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,683%
70718Differentiele telling (machinaal)1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,069%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,216%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0678%
39692Preassessment opname.1,0232%
39691Preassessment dagopname.1,0212%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,224%
;