(bv: 979003008, 149999062, 150101004, 028999027, 131999013, 979001161, 990026007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100101002) met declaratienummer (15A847)

Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen


Prijs van: Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1848 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 620,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6171%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0868%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,5312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,7922%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,6714%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5414%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,8412%
70715Trombocyten tellen1,3510%
70703Bezinkingssnelheid1,39%
70718Differentiele telling (machinaal)1,198%
70419Kreatinine1,315%
70443Kalium1,375%
70442Natrium1,394%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,064%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,044%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,063%
70116Ureum1,383%
74896Alkalische fosfatase1,023%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,43%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,092%
70717Differentiele telling (hand)1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,1112%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,3110%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,077%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,566%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,194%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch9,484%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,314%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1128%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0823%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0110%
39692Preassessment opname.1,064%
39691Preassessment dagopname.1,072%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,222%
;