(bv: 020109014, 990816016, 099699041, 099899083, 029199273, 069599040, 119499053, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899045) met declaratienummer (15A763)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 45143 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 495,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1982%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1939%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1912%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0181%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,1214%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,0912%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,7114%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,169%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.1,1660%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1815%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).1,044%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).1,043%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium2,0854%
70419Kreatinine2,0853%
70442Natrium2,0853%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,3550%
70116Ureum2,146%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,8638%
70820BNP/NT-proBNP1,5932%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,727%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3824%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3422%
70715Trombocyten tellen1,3622%
70425Cholesterol, totaal1,2122%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3321%
74251Cholesterol, HDL1,5119%
70460Triglyceriden1,1919%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1917%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,316%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3216%
74896Alkalische fosfatase1,3314%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,4613%
70703Bezinkingssnelheid1,311%
74895Kreatine-fosfokinase1,2610%
72570Thyroxine (vrij T4)1,198%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,727%
70718Differentiele telling (machinaal)1,435%
74065HbAlc1,234%
70130Urinezuur1,374%
74802Albumine1,373%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,453%
70707Protrombinetijd2,542%
70119Chloride1,62%
74899Troponine, cardiale isovorm1,242%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,842%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,932%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,414%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,194%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2915%
;