(bv: 020112011, 020110080, 991016007, 192001002, 079799023, 029199110, 199299068, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899022) met declaratienummer (15B753)

Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.115%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.18%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,338%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.3,7570%
190204Verpleegdag.4,330%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,3419%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.14%
39843Bewakingstelemetrie.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33283Vervanging van een pacemaker.1,0430%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.1,2427%
33286Het bevestigen van een stimulatie-elektrode op het epicard na het openen van het hartzakje en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.114%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).19%
33277Vervanging of verwijdering van een pacemaker. Uitgevoerd door cardioloog of internist of chirurg, al dan niet in samenwerking.15%
33284Verwijdering van een pacemaker.13%
33268Het inbrengen van een stimulatie-electrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker. In samenwerking door cadioloog en chirurg, aandeel cardioloog.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,0110%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,439%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.14%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.275%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,178%
39494Echografie van het hart.1,255%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,0776%
70442Natrium2,6571%
70443Kalium2,771%
70715Trombocyten tellen2,4861%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,5661%
70419Kreatinine2,6659%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,4557%
70116Ureum2,7856%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,7452%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6749%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,1843%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,1843%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,2838%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,2438%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5637%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3728%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,6428%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,6727%
74895Kreatine-fosfokinase2,9523%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep3,419%
74896Alkalische fosfatase2,7419%
70703Bezinkingssnelheid119%
74801Eiwit2,6119%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6719%
70469Magnesium4,318%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,7916%
74802Albumine3,0916%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,6715%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,9315%
70707Protrombinetijd3,6815%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,7614%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,4213%
70468Melkzuur3,2113%
70738Trombinetijd1,3311%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,7911%
74803Myoglobine1,439%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,439%
70128Kreatine1,149%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,99%
70460Triglyceriden18%
70425Cholesterol, totaal18%
74251Cholesterol, HDL18%
70119Chloride3,538%
70616Agglutinatie, koude16%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)16%
70737Tromboplastinetijd, partieel15%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,255%
70424Alkali reserve35%
70421Fosfaat6,325%
70307Amylase14%
74065HbAlc14%
70303Sediment1,334%
72649Ferritine1,674%
70108Diaceetzuur14%
72570Thyroxine (vrij T4)13%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
70716Reticulocyten tellen1,53%
70820BNP/NT-proBNP13%
70704Bloedingstijd13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)13%
70487Fibrinogeen13%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,53%
70717Differentiele telling (hand)1,022%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine4,612%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71105HBs antigeen113%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch211%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5611%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig110%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,178%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,416%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,525%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch5,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.44%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
1903311 Draads pacemaker.138%
190333Biventriculaire pacemaker.14%
1903322 Draads pacemaker.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0284%
;