(bv: 120701027, 990916062, 170901052, 079599012, 192001007, 219799005, 990062011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99799004) met declaratienummer (15B427)

Dagbehandelingen en/of verpleegligdagen bij Varices (spataderen)


Prijs van: Dagbehandelingen en/of verpleegligdagen bij Varices (spataderen)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 72 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9565%
190011Eerste polikliniekbezoek.129%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0421%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.5,7825%
190055Dagverpleging II.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,5948%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,8827%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,6221%
39739Duplexonderz. arterien of venen1,2214%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,55%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,55%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33666Compressie-sclerotherapie van varices volgens Fegan, eerste jaar.1,296%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39943Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van compressietherapie.8,7312%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,55%
38898Aanleggen zinklijmverband.3,24%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.12%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.1,1615%
89070Echografie onderste extremiteit.1,78%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,227%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,136%
89025Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie.15%
87070Echografie van de buikorganen.1,24%
88620Radiologisch onderzoek arteria uterina.1,24%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.14%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.1,64%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,253%
120090Lymfeklieronderzoek met afvloedmeting (092).12%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,6842%
70419Kreatinine1,5838%
70116Ureum1,5929%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,6429%
70442Natrium1,8227%
70443Kalium1,7927%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,0925%
70715Trombocyten tellen2,1423%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2218%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,517%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,8217%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4317%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,5815%
70703Bezinkingssnelheid1,7415%
74896Alkalische fosfatase1,514%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6313%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,7312%
70707Protrombinetijd2,9210%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5810%
74802Albumine1,886%
74801Eiwit1,576%
70307Amylase1,296%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,866%
70717Differentiele telling (hand)2,175%
70421Fosfaat1,835%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,335%
70716Reticulocyten tellen35%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,55%
70119Chloride1,44%
70714Eosinofielen tellen1,64%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,84%
74895Kreatine-fosfokinase1,24%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,64%
70130Urinezuur13%
70425Cholesterol, totaal1,253%
70704Bloedingstijd13%
72573Thyrotrofine (TSH)12%
70469Magnesium1,672%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,332%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief12%
74065HbAlc12%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch26%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch36%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,55%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,672%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2310%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3556%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7225%
39691Preassessment dagopname.12%
;