(bv: 029399061, 049799022, 079699008, 079999012, 990062007, 990089022, 079999013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699098) met declaratienummer (15B484)

Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 2 of Perifere slagadervernauwing arm)


Prijs van: Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 2 of Perifere slagadervernauwing arm)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1843 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 8 785,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8987%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2934%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1419%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,276%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.7,2688%
190205Verpleegdag klasse 3B.7,810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,5237%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,9430%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2222%
39776Hematotachografie (HTG), Doppler.1,486%
39739Duplexonderz. arterien of venen1,635%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,323%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,443%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33670Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).1,253%
33678Aanleggen femoro-popliteale bypass, open procedure (zie 033679 voor endovasculair).1,0423%
33677Aanleggen cross-over arteria subclavia of arteria femoralis.1,149%
33600Embolectomie van perifere bloedvaten.1,148%
33554Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).1,044%
33680Aanleggen femoro-tibiale bypass, open procedure (zie 033681 voor endovasculair).1,054%
33656Exerese van de gehele vena saphena magna met locale excisie van multiple varices, mits niet vallend onder code 033650.1,043%
33668Endov.reconstr.van perifere slagader d.m.v.transplant., endarteriectomie, endostent of patch (zie 033669 voor open reconstr.m.b.v. operatiemicr., zie 033670 voor open reconstr.zonder operatiemicr.).1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33699Percutane angioplastiek niet-coronaire perifere vaten (zie 033350 voor niet-coronaire centrale vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).1,387%
33350Percutane transluminale angioplastiek niet-coronaire centrale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).1,214%
80821Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie 080822 voor occlusie).1,054%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,353%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,2318%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,1117%
89070Echografie onderste extremiteit.1,7613%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.1,2513%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0713%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.1,5411%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,7611%
87090MRI abdomen.1,0410%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,089%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,128%
87070Echografie van de buikorganen.1,137%
39530Arteriografie.1,157%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,043%
88090MRI bekken.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,1988%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,5184%
70419Kreatinine2,5873%
70443Kalium2,6973%
70442Natrium2,6471%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,2965%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9459%
70116Ureum2,3459%
70715Trombocyten tellen2,2552%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,6449%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,7544%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,5833%
70707Protrombinetijd3,2229%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,9622%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4621%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3818%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,6418%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4517%
70703Bezinkingssnelheid1,6116%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,1715%
74896Alkalische fosfatase1,3715%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,3714%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,5113%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,0512%
70425Cholesterol, totaal1,1612%
70460Triglyceriden1,1612%
74251Cholesterol, HDL1,5211%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,3110%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5110%
74895Kreatine-fosfokinase1,7810%
74802Albumine1,539%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,778%
70119Chloride1,478%
70421Fosfaat1,818%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,028%
70468Melkzuur2,277%
70307Amylase1,276%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,846%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,436%
70469Magnesium1,745%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,755%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,735%
70487Fibrinogeen1,924%
74801Eiwit1,354%
72649Ferritine2,314%
70820BNP/NT-proBNP1,994%
70717Differentiele telling (hand)1,533%
74064Geglyceerde hemoglobine1,153%
70303Sediment1,23%
70716Reticulocyten tellen2,793%
74899Troponine, cardiale isovorm1,482%
74065HbAlc1,122%
72424Apolipoproteine A, B, C, E22%
70424Alkali reserve4,222%
72573Thyrotrofine (TSH)1,062%
70714Eosinofielen tellen1,692%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,1210%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,5310%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,167%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,697%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,057%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,825%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,55%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,085%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,4616%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).1,074%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,889%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2616%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2177%
39692Preassessment opname.1,0734%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,213%
39691Preassessment dagopname.1,153%
;