(bv: 028999038, 020109008, 990022068, 149399034, 131999065, 990004065, 049799021, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699079) met declaratienummer (15C455)

3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten


Prijs van: 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvatenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 308 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 515,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3494%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1544%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0918%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,187%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,094%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,584%
39837Residubepaling longen.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.220%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0418%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,0811%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,292%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,567%
70419Kreatinine2,2966%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,9859%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4552%
70715Trombocyten tellen1,4452%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5250%
70443Kalium2,0246%
70442Natrium2,0944%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,6843%
70703Bezinkingssnelheid1,3641%
74896Alkalische fosfatase1,4340%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3437%
70425Cholesterol, totaal1,8635%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4534%
74251Cholesterol, HDL2,3234%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4233%
70460Triglyceriden1,8333%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5632%
70116Ureum1,8931%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3231%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4531%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,6729%
74802Albumine1,4328%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,4326%
74801Eiwit1,5725%
74895Kreatine-fosfokinase1,3324%
70718Differentiele telling (machinaal)1,2321%
70421Fosfaat1,6118%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4915%
71739Micro-albumine in urine1,6214%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,8514%
70303Sediment1,4213%
74065HbAlc1,8713%
72649Ferritine1,2812%
70130Urinezuur1,4312%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,3512%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,8212%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,0511%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,1210%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,189%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,219%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,329%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,968%
72582Foliumzuur1,188%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,348%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,358%
74064Geglyceerde hemoglobine1,867%
70476Immunoglobuline, elk2,427%
70119Chloride1,956%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,446%
70437IJzer1,36%
70707Protrombinetijd1,186%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,915%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,165%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,235%
70469Magnesium1,685%
72646Parathormoon (PTH)1,55%
72424Apolipoproteine A, B, C, E2,755%
70449Transferrine1,324%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,364%
70714Eosinofielen tellen1,354%
70717Differentiele telling (hand)1,23%
70716Reticulocyten tellen1,393%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,53%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,413%
70128Kreatine1,863%
70424Alkali reserve1,853%
70307Amylase1,363%
70123Homocysteine1,492%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)1,212%
70212Calcium in faeces.1,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70621RA-test (Latex-agglutinatie)1,13%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay23%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6725%
;