(bv: 109799025, 029499025, 069599019, 100501022, 020107055, 100501032, 129999049, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699063) met declaratienummer (15B723)

Botoperatie(s) of amputatie(s) bij Diabetische voet


Prijs van: Botoperatie(s) of amputatie(s) bij Diabetische voetKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 138 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 735,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,1996%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2636%
190011Eerste polikliniekbezoek.136%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0240%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,0810%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.15%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,175%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38791Amputatie of exarticulatie van een teen.1,0974%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).3,6211%
38802Excochleatie en/of sequestrotomie van kleine beenderen.1,18%
38800Openbeitelen voor diagnostische doeleinden van kleine beenderen, zoals vingers, middenhand, tenen en middenvoet.1,757%
38752Operatie hamerteen, digitus superductus of digitus V-varus.1,137%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2,253%
38890Verbeteren stomp van kleine ledematen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.4,5810%
38895Verwijderen groot gips.6,296%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.7,84%
38698Loopgips voor onderbeen.4,64%
38798Gipsschoen.1,64%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,2140%
89070Echografie onderste extremiteit.23%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,342%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,5517%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).313%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,7112%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,6911%
70419Kreatinine1,6911%
70442Natrium1,6710%
70443Kalium1,6710%
70703Bezinkingssnelheid18%
70116Ureum27%
70715Trombocyten tellen27%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,296%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,675%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,84%
70707Protrombinetijd1,64%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,84%
74896Alkalische fosfatase1,753%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,753%
74065HbAlc13%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch221%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,1819%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,7916%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,510%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch18%
70517Beta lactamase test1,137%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.19%
190021Klinische opname17%
39692Preassessment opname.15%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.13%
;