(bv: 099899052, 119499059, 109599016, 192001017, 131999214, 029199231, 131999190, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699010) met declaratienummer (15A629)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5542 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 560,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9381%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0841%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0516%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,025%
190055Dagverpleging II.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,188%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,145%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89070Echografie onderste extremiteit.1,5333%
87070Echografie van de buikorganen.1,0725%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,0820%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,049%
87090MRI abdomen.1,019%
88118Antegrade pyleografie.1,265%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,135%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,14%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.1,013%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,263%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,013%
88090MRI bekken.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,6620%
70419Kreatinine1,2517%
70443Kalium1,1911%
70442Natrium1,1710%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6610%
70116Ureum1,1710%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.28%
70425Cholesterol, totaal1,067%
70715Trombocyten tellen1,27%
70460Triglyceriden1,066%
74251Cholesterol, HDL1,346%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,326%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,325%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,174%
70703Bezinkingssnelheid1,124%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,194%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,173%
74896Alkalische fosfatase1,193%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,13%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,663%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,223%
70707Protrombinetijd1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,1911%
;