(bv: 131999273, 192001063, 149999043, 990089101, 020109027, 099699013, 029299012, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499022) met declaratienummer (15E313)

Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst


Prijs van: Consult op de polikliniek bij Pijn op de borstKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 43317 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 230,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,144%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0141%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0219%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,176%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,1830%
70419Kreatinine1,0529%
70443Kalium1,0529%
70442Natrium1,0429%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,1528%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,0627%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0325%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0325%
70116Ureum1,0424%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0324%
70715Trombocyten tellen1,0224%
74895Kreatine-fosfokinase1,0423%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,0320%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,0220%
70425Cholesterol, totaal1,0518%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0216%
74899Troponine, cardiale isovorm1,0415%
74251Cholesterol, HDL1,2814%
74896Alkalische fosfatase1,0214%
70460Triglyceriden1,0414%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,218%
70703Bezinkingssnelheid1,028%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,277%
70718Differentiele telling (machinaal)1,027%
72573Thyrotrofine (TSH)1,035%
70307Amylase1,034%
74802Albumine1,013%
70707Protrombinetijd1,073%
70119Chloride1,023%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,033%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,233%
70820BNP/NT-proBNP1,033%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,083%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,023%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0131%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,012%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,243%
;